31 01 2009 E-Mixed Zaalvoetbal Tournooi - GK-Fotografie